THỦ TƯỚNG QUYẾT ĐỊNH TRAO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO TPHCM

THỦ TƯỚNG QUYẾT ĐỊNH TRAO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO TPHCM TRONG VIỆC CẢI TẠO CHUNG CƯ CŨ

cai-tao-chung-cu-cu

Theo thông tin từ Chính phủ, Thủ tướng vừa có hàng loạt quyết định mà qua đó tạo cơ chế đặc thù cho TPHCM để cải tạo các chung cư cũ.

Theo Sở Xây dựng, thành phố HCM hiện có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975, trong đó 44 chung cư hư hỏng nặng, xếp loại cấp độ nguy hiểm cao nhất. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng lại các chung cư cũ hiện rất chậm. Theo tìm hiểu, nguyên nhân cơ bản là do số lượng chung cư cần cải tạo quá lớn, thủ tục hành chính lại kéo dài và “đổ dồn” lên UBND Thành phố và các Sở ngành.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng đã đồng ý cho Thành phố phân cấp cho UBND cấp quận, huyện thực hiện việc kiểm định, thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với các dự án xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ đang trong tình trạng hư hỏng nặng, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trong thời gian ngắn với điều kiện phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện dự án khả thi, an toàn và hiệu quả cao nhất; Chủ tịch UBND Thành phố sẽ quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.Trả lời