Hà Nội đã chi hơn 131 tỷ đồng cho cấp sổ đỏ sau dồn điền, đổi thửa – CTCP ĐỊA ỐC THÀNH NAM

Hà Nội đã chi hơn 131 tỷ đồng cho cấp sổ đỏ sau dồn điền, đổi thửa

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP.Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (sổ đỏ) sau khi dồn điền, đổi thửa.

cấp sổ đỏ
Đến nay Hà Nội đã bố trí hơn 131 tỷ đồng cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa

Cụ thể, tại Quyết định số 16 ban hành vào ngày 6/7/2012 của UBND thành phố có nêu quy định: ‘Hỗ trợ toàn bộ chi phí đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, xây dựng bản đồ, quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng theo định mức quy định của Nhà nước’. Quyết định cũng nêu, nguồn kinh phí hỗ trợ này sẽ lấy từ ngân sách của thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.

Trên cơ sở kết quả dồn điền đổi thửa, UBND TP.Hà Nội đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đề xuất bố trí kinh phí đo đạc, cấp Giấy chứng nhận. Cho đến nay, thành phố đã bố trí tổng cộng hơn 131 tỷ đồng cho các huyện, thị xã trong việc thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.Trả lời