New request for event – LỄ GIỚI THIỆU MỞ BÁN CHÍNH THỨC DỰ ÁN METRO GARDEN