Chính sách nhân sự – Địa Ốc Thành Nam

Chính sách nhân sự

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG
– Lương căn bản cạnh tranh, thu hút và hấp dẫn so với thị trường;
– Đình kỳ hàng năm công ty đánh giá thành tích, thâm niên công tác, xét tăng lương cho toàn thể CBNV công ty;
– Hoa hồng bán hàng cho kinh doanh lên đến 50%/ doanh thu, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng bán hàng, thưởng dự án…
– Thưởng hiệu quả năm khi công ty đạt kế hoạch năm;
– Thưởng lương tháng 13;
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
– Thực hiện ký HĐLĐ, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo quy định hiện hành;
– Giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp theo đúng qui định của pháp luật;
– Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm cho toàn thể CBNV công ty;
– Chương trình nghỉ dưỡng/ team building hàng năm cho CBNV công ty nhằm thư giãn và tạo sự gắn bó đoàn kết CBNV trong toàn công ty;
– Tiệc họp mặt Tất niên ấm cúng vào dịp cuối năm với nhiều phần quà Tết hấp dẫn dành cho CBNV công ty;
– Các chính sách chăm lo đời sống của CBNV: quà sinh nhật, quà cưới, tổ chức thăm hỏi;
– Chính sách hỗ trợ cho CBNV khi đi công tác xa;
CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
– Đào tạo nội bộ: Tổ chức chương trình training cho CBNV mới, chương trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho CBNV công ty;
– Đào tạo bên ngoài:
• Tổ chức mời những diễn giả nổi tiếng thuyết trình, chia sẽ, huấn luyện kỹ năng cho CBNV công ty;
• Cử đi học những khóa học ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chính sách đào tạo của công ty;
– Phát triển đội ngũ: Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng/lần, Công ty tổ chức xem xét, đánh giá nhân sự, phát hiện, bồi dưỡng, bổ nhiệm các nhân sự nắm giữ các vị trí chủ chốt của công ty;
– Tiêu chí tuyển chọn đào tạo: Công bằng – Minh bạch – Gắn kết – Hiệu quảTrả lời